Aanmelding

U kunt zich via de praktijk Hart en Ziel aanmelden of rechtstreeks bij mij via het contactformulier of een email. Hiervoor heeft u een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ van uw huisarts (of psychiater) nodig. Een verwijzing moet tenminste voorzien zijn van de volgende gegevens: een datum van vóór de aanvang van de behandeling, naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een zogenoemde DSM-diagnose, een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ (GGGZ).

Na uw aanmelding zal ik op korte termijn telefonisch contact met u zoeken om even globaal te overleggen of u met uw vraag op het juiste adres bent. Dan volgt een afspraak voor een intakegesprek zodra er ruimte is. De actuele wachttijd tot intake kunt u elders op de website vinden bij wachttijden.