In geval van crisis

Indien het tijdens de behandeling niet goed met u gaat en u, eerder dan onze volgende afspraak, contact nodig heeft, kunt u tijdens mijn werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag) telefonisch contact met mij zoeken. Als u mijn antwoordapparaat inspreekt, zal ik zodra dit mogelijk is, contact met u zoeken om te overleggen wat nodig is. Ook kunt u hiervoor op de andere werkdagen altijd contact zoeken met dhr. M. Stavenuiter van Hart&Ziel (06-11122248).

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost om te overleggen wat nodig is. Zij kunnen als dat nodig is contact opnemen met de crisisdienst van de GGZ om u verder te helpen.