De intakeprocedure

Tijdens het intakegesprek ( 1 of 2 afspraken) zullen we bespreken waar u last van heeft en wat uw hulpvraag is. Ook zullen we proberen te onderzoeken hoe deze klachten te begrijpen zijn in relatie tot uw leven en levensloop en wat u eerder al heeft geprobeerd om van uw klachten af te komen. Hierbij kan het zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om uw klachten beter te kunnen begrijpen. Dit zal ik dan met u bespreken. Op grond van al deze informatie kan een advies voor de behandeling worden gegeven (het behandelplan). Indien u zich hier in kunt vinden, kan de behandeling starten volgens het besproken behandelplan. Het kan zijn dat na het intakegesprek blijkt dat een andere behandeling beter past bij uw vraag. Dan zal ik met u meedenken waar u dan beter terecht kan.