No Show

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van te voren.
Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd wordt de eerste keer een bedrag van 25 euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De daaropvolgende keren zal dit 70 euro bedragen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

U kunt zich afmelden voor een afspraak door het antwoordapparaat in te spreken of een email te sturen.