Wachttijden

Wachttijden wisselen, minimaal elke maand wordt daarom de wachttijd hieronder geactualiseerd. De nu vermelde wachttijd is geactualiseerd op 5 februari 2024.

De huidige wachttijd tot intake is dermate lang dat er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen worden.

U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar zorgbemiddeling. Zij hebben zicht op de wachttijden van de praktijken waar zij een contract mee hebben in uw regio. 

Algemene overheidsinformatie over wachttijden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).