Wachttijden

Wachttijden wisselen, minimaal elke maand wordt daarom de wachttijd hieronder geactualiseerd. De nu vermelde wachttijd is geactualiseerd op 10 maart 2023.

De huidige wachttijd tot intake is dermate lang dat er op dit moment geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen worden.

Na intake is er geen wachttijd en zal de behandeling aansluitend starten.

Algemene overheidsinformatie over wachttijden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).