Zorgverzekeraar

De kosten voor psychotherapie worden (grotendeels of geheel) vergoed vanuit de basisverzekering indien er sprake is van klachten die voldoen aan een diagnose volgens de DSM (het meest gebruikte psychiatrische classificatiesysteem voor alle psychische klachten).  Wel betaalt u altijd uw eigen risico van 385,- euro per jaar (als u die niet al betaald heeft voor andere zorg in dat jaar). Als u daarnaast nog een extra eigen risico heeft genomen, betaalt u dat ook.

Er is een lijst van diagnoses opgesteld door de zorgverzekeraars die niet worden vergoed ( de zogenaamde  “niet verzekerde zorg”). Deze lijst betreft bijvoorbeeld de aanpassingsstoornissen, partnerrelatieproblematiek en werkproblemen. De behandeling van deze klachten wordt dus niet door de zorgverzekeraars vergoed en zult u zelf moeten betalen. U kunt dit terugvinden in de voorwaarden van uw zorgverzekering.

De rekening van de behandeling wordt iedere twee maanden verstuurd. Hoeveel u hiervan vergoed krijgt hangt af van het soort polis dat u heeft én of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar wordt de rekening direct met uw zorgverzekeraar verrekend. Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u de rekening zelf en dient u die zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen; met een Naturapolis of met een Restitutiepolis. Enkele zorgverzekeraars hebben nog een soort tussenvorm  van beide soorten polissen met aparte regels. 

Bij een restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van zorg. U bent hierbij vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. De verzekeraar betaalt de volledige rekening en vaak rechtstreeks aan de zorgverlener.

Bij een naturapolis heeft u recht op zorg. De zorg krijgt u van een gecontracteerde zorgverlener. Dat zijn zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Als er geen contract is, wordt slechts een deel van de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar (meestal tussen de 70 en 85%) en dient u de rest zelf betalen. Het exacte percentage kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of terugvinden in uw polis.

Met de volgende zorgverzekeraars is er een contract afgesloten voor 2024;

– VGZ ( waaronder  Bewust, IZA, VGZvoordeZorg, Univé, UMC, Zekur, Zorgzaam, SZVK)

–  Zilveren kruis (waaronder Interpolis, FBTO, de Friesland, Avéro Achmea, IAK en Aevitae)

– ONVZ

– ENO

– OWM Zorg en Zekerheid

– DSW

– ASR

– Menzis

– CZ

Er is voor 2024 geen contract afgesloten met Caresq. 

Het is raadzaam om altijd uw polis te checken op speciale voorwaarden voor aanvang van de behandeling.