De behandeling

De behandeling start in aansluiting op de intake. Hoe lang de behandeling zal duren, is vaak moeilijk in te schatten. Uitgangspunt hierbij is dat de behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zal duren. Met regelmaat zullen we samen kijken of de behandeling verloopt zoals gewenst en deze eventueel bijsturen.

Zowel bij de intakefase als tijdens de evaluatie van de behandeling wordt gebruik gemaakt van enkele vragenlijsten om uw klachten, welbevinden en tevredenheid te meten.

Mijn werkwijze is veelal een combinatie van cognitieve gedragstherapie, elementen uit de schematherapie en/of EMDR. Het doel is om met behulp van deze kaders inzicht te krijgen in de samenhang van uw klachten, gedragspatronen en levensloop. Er wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen binnen het vakgebied.

Voor meer informatie over de specifieke behandelvormen verwijs ik u naar desbetreffende websites;

Cognitieve gedragstherapie; www.VGCT.nl

EMDR; www.emdr.nl